Leer mij de Langstraat kennen

Slider Langstraat

Geschiedenis

Regio De Langstraat is gelegen in provincie Noord-Brabant. Op de overgang van zand naar klei, van de hoger gelegen Loonse en Drunense Duinen naar de Bergsche Maas. Voorheen een erg drassig gebied dat door de Maas in Oost-Brabant  regelmatig overstroomde. In het gebied vormden zich laagveenmoerassen waar later turf uit werd gewonnen. Om zich te wapenen tegen de overstromingen, werd een dijk in 1422 aangelegd waar de regio haar naam aan heeft te danken. De dijk liep van Geertruidenberg tot aan ’s-Hertogenbosch dwars door dit drassige gebied. De dijk werd een doorgangsroute. Steeds meer mensen vestigden zich aan de dijk en op de hoger gelegen zandruggen, zoals Waalwijk en Loon op Zand. De regio kende eveneens goede graslanden geschikt voor hooi.

Mede dankzij de combinatie van de aanwezige veeteelt, waterstroompjes, bereikbaarheid, natuurlijke looistoffen en lage lonen in het gebied, groeide De Langstraat uit tot het centrum van de Nederlandse schoenen- en lederproductie. De koe en de os op het Kropholler-raadhuis in Waalwijk doen ons hier nog aan herinneren.